Huisarts Kangangi

       Afspraak maken        Vraag stellen        Herhaalrecept

Vaatonderzoek

Doel van het onderzoek

De enkel-arm index is een maat om te bepalen of u vernauwingen heeft in de slagaders van uw benen (etalagebenen).

Voorbereiding

Het meten van de enkel-arm index ongeveer 20 minuten in beslag, en wordt uitgevoerd door de assistente of praktijkondersteuner.

Het onderzoek

Voor het bepalen van de enkel-arm-index (EAI) wordt de bloeddruk van uw enkels en bovenarmen gemeten. De verhouding tussen de bovendruk in uw onderbenen en armen is de enkel-arm index.

Verdere informatie

De enkel-arm index wordt gemeten met behulp van een Doppler-apparaat dat ultrasoon geluid uitzendt. Dit apparaat is veel gevoeliger dan het menselijk oor en 'vervangt' de stethoscoop bij de bloeddrukmeting.

Normaal is de bloeddruk in de slagader in de enkel vrijwel gelijk aan die in de arm. Bij een vernauwing in uw been is de bloeddruk in uw enkel lager dan die in uw arm.
De hoogte van de enkel-arm index is een goede voorspeller van de ernst van het vaatlijden en van de kans op vaatproblemen in de toekomst.