Huisarts Kangangi

       Afspraak maken        Vraag stellen        Herhaalrecept

Klachten

Een vertrouwensbasis en goed contact met de huisarts en de praktijkmedewerkers vinden wij heel belangrijk voor de kwaliteit van uw zorg. Ziek zijn op zichzelf is al vervelend genoeg. Bent u niet tevreden over de geboden zorg of heeft u een klacht, bespreek dit dan met uw huisarts. Ook als de klacht over een praktijkmedewerker of een waarnemer gaat.

U kunt uw klacht ook schriftelijk bij ons indienen. U kunt hiervoor het onderstaande formulier downloaden of bij de assistente verkrijgen. Na ontvangst van het klachtenformulier sturen wij u hiervan binnen 72 uur een ontvangstbevestiging. Vervolgens wordt uw klacht intern in behandeling genomen, waarna u binnen 3 weken op de hoogte wordt gesteld en uitgenodigd wordt voor een gesprek.

Download hier het klachtenformulier: