Aanvraag Inzage

Als patiënt heb je het recht op inzage en een kopie van het medisch dossier dat wij als zorgverlener vastleggen. Daarnaast kunt u uw dossier laten wijzigen of in sommige gevallen laten vernietigen. Aanvragen hiertoe kunt u schriftelijk middels onderstaand aanvraagformulier bij ons indienen.

Wij vragen u het aanvraagformulier zelf langs te brengen bij de praktijk en uw legitimatiebewijs mee te nemen zodat wij uw identiteit kunnen verifiëren.

Download hier het aanvraagformulier: