Huisarts Kangangi

       Afspraak maken        Vraag stellen        Herhaalrecept

Aanvraag Inzage

Als patiënt heb je het recht op inzage en een kopie van het medisch dossier dat wij als zorgverlener vastleggen. Daarnaast kunt u uw dossier laten wijzigen of in sommige gevallen laten vernietigen. Aanvragen hiertoe kunt u schriftelijk middels onderstaand aanvraagformulier bij ons indienen.

Wij vragen u het aanvraagformulier zelf langs te brengen bij de praktijk en uw legitimatiebewijs mee te nemen zodat wij uw identiteit kunnen verifiëren.

Download hier het aanvraagformulier: